Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

Скачати 22.21 Kb.

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію
Скачати 22.21 Kb.
Дата конвертації30.03.2019
Розмір22.21 Kb.
Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію У 2018 році на розгляд до Державного управління справами надійшло 218 запитів на інформацію, з них: електронною поштою – 182;
Держа́вне управлі́ння спра́вами (ДУС) - спеціальний державний орган з матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, інших державних органів, усіх міжнародних дипломатичних представництв на території держави (наразі понад 130).
поштою – 27; онлайн на веб-сайті офіційного інтернет-представництва Президента України – 5; особисто – 4. За категорією запитувачів інформаційні запити надійшли від: фізичних осіб (громадян) – 88; громадських організацій – 14; засобів масової інформації – 103; інших – 13.   Надіслано за належністю: Кабінету Міністрів України – 2; іншим центральним органам влади – 2; підвідомчим підприємствам та установам Державного управління справами  – 42; Представництву Президента України в АР Крим – 2. Запитувачів цікавила така інформація: фінансова звітність підприємств, установ та організацій, що перебувають в управлінні Державного управління справами, за 2017 рік; списки осіб, які користуються приміщеннями в Будинку відпочинку “Конча-Заспа” та Комплексі відпочинку “Пуща-Водиця” Державного управління справами; Антикорупційна програма Державного управління справами на 2018 рік; використання бюджетних коштів Державним управлінням справами у 2017 та 2018 роках; розміри місячної заробітної плати Президента України, Глави Адміністрації Президента України та його заступників;
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Голова Адміністрації Президента України - державний службовець, який є керівником Адміністрації Президента України. До його повноважень входить забезпечення діяльності Президента України.
розміри місячної заробітної плати Керівника Державного управління справами та його заступників; діяльність і фінансування Клінічної лікарні “Феофанія” Державного управління справами; бюджетні витрати на реконструкцію Маріїнського палацу та її завершення у 2018 році; загальна кількість і вартість виданих у 2017 році державних нагород, а також залишків нагрудних знаків до почесних звань України, які виготовлялися в 1994–2001 роках;
Нагрудний знак - узагальнена назва для невеликих за розміром знаків з металу, пластика, скла, порцеляни (кераміки), композиційних матеріалів, інших матеріалів з нанесеним зображенням і (або) написом, призначений для носіння на грудях.
Почесне звання - є державна нагорода країни, яка присвоюється за особисті заслуги перед нею громадянам, що працюють у відповідній галузі економічної, соціально-культурної або військової (правоохоронної) сфери, як правило, не менше певної кількості років, мають високі трудові досягнення та професійну майстерність.
діяльність і фінансування державних резиденцій, Державного підприємства “Національний культурно-мистецький та музейний комплекс “Мистецький арсенал”, Державного підприємства Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів “Гарант-сервіс”, Державного підприємства “Укржитлосервіс”, Національного культурного центру України у м.
Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
Музе́ї (від дав.-гр. τὸ Μουσεῖον - «дім Муз») - культурно-освітні та науково-дослідні заклади, які призначено для вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.
Москві, Державного підприємства України “Міжнародний дитячий центр “Артек” та Державної організації “Автобаза Державного управління справами”;   інші питання, пов’язані з діяльністю Державного управління справами. Усі запити, що надійшли до Державного управління справами, розглянуто вчасно, надано повні та об’єктивні відповіді запитувачам і роз’яснення про право запитувачів інформації на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
Адміністрати́вне судочи́нство - діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Змістом адміністративного судочинства є здійснення правосуддя в адміністративних справах шляхом розв'язання публічно-правових спорів.
Кодекс адміністрати́вного судочи́нства України (КАС України, КАСУ) - кодифікований акт у сфері публічно-правових відносин, який визначає юрисдикцію, повноваження адміністративних судів щодо розгляду адміністративних справ, порядок звернення до адміністративних судів та порядок здійснення адміністративного судочинства.
У разі надходження до Державного управління справами інформаційних запитів, щодо яких Державне управління справами не є розпорядником запитуваної інформації, вони надсилалися належному розпорядникові з одночасним повідомленням про це запитувача.


Скачати 22.21 Kb.

  • Державного підприємства
  • Кодексу адміністративного судочинства